четвртак, 17. мај 2018.

GOSTOPRIMSTVO


Piše: Rastko Ivanović

Prema rečima Emanuela Levinasa, čuvenog jevrejskog filozofa, domaćin koji nekog prima, domaćin koji se smatra vlasnikom nekog mesta uvek je zapravo i onaj koji je primljen u svoju vlastitu kuću. Jer on uistinu prima gostoprimstvo koje sam pruža u svojoj vlastitoj kući a koja mu u osnovi ni ne pripada. A onaj koji prihvata uvek je prvo bio prihvaćen kod sebe.

Hvala divnom timu organizacije Haver Srbija što su tako zorno usvojili ovu lekciju.

Нема коментара:

Постави коментар